لیست قیمت

خدمتقیمت
ابرو۱۴۰۰۰
بند۸۰۰۰
بافت شاخه ای۳۰۰۰
کوپ۲۴۰۰۰
آرایش ، شروع قیمت از۴۰۰۰۰
آرایش و گریم ، شروع قیمت از۸۵۰۰۰
اکستنشن شاخه ای۱۵۰۰
اکستنشن شاخه ای لیزری۲۵۰۰
رنگ ریشه ، شروع قیمت از۱۵۰۰۰
مانیکور۷۰۰۰
پدیکور خشک۱۲۰۰۰
۲۸۰۰۰اپیلاسیون کل بدن
اپیلاسیون گیاهی کل بدن۷۵۰۰۰
کاشت مژه ، شروع قیمت از۴۰۰۰۰
شینیون با موی اضافه و ابزار۵۰۰۰۰
دکلره فویلی ، شروع قیمت از۵۰۰۰
براشینگ ، شروع قیمت از۷۰۰۰
(رنگ و دکلره ( با توجه به قد موبا توجه به قد مو
اکستنشن مژه۱۵۰۰۰۰
اکستنشن سه بعدی و حجم دار۲۰۰۰۰